Odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo

2. Količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke određuju se po proporcionalnom sistemu na osnovu zahteva koji se podnosi ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede elektronskim putem na imejl adresu: zahtevi.izvoz@minpolj.gov.rs u periodu od 20. do 25. tekućeg meseca za naredni mesec.
Izuzetno od stava 1. ove tačke zahtev za mesec maj podnosi se u periodu od 22. do 28. aprila tekuće kalendarske godine.
Uz zahtev iz stava 1. ove tačke podnosi se ugovor o prodaji proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke.
Na osnovu zahteva iz stava 1. ove tačke ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, dozvoljava izvoz određene količine proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: