Odluka o utvrđivanju konačne rang liste projekta za finansiranje iz sredstava Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije po Javnom konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje realizacije projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2022.godini

Na Javni konkurs pristiglo je ukupno 86 prijava. Sredstva Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije u skladu sa Javnim konkursom, dodeljuju se jedinicama lokalnih samouprava na sledeći način:

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: