ODLUKA O OBRAZOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEŠKOG DOKUMENTA ZA UNAPREĐENJE PROIZVODNJE I TRŽIŠTA MALINE U REPUBLICI SRBIJI

1. Obrazuje se Radna grupa za izradu strateškog dokumenta za unapređenje proizvodnje i tržišta maline u Republici Srbiji (u daljem tekstu: Radna grupa). 2. Zadaci Radne grupe su: 1) izrada strateškog dokumenta kojim će se u potpunosti sagledati i definisati situacija u oblasti malinarstva, ukazati na kritične tačke u tržišnom lancu proizvodnje maline (od rasadničarske proizvodnje do plasmana na tržište), u cilju donošenja odgovarajućih mera za strateško rešavanje postojećih problema u malinarstvu; 2) razmatranje nepovoljnih uticaja klimatskih i pedoloških činilaca na proizvodnju i prinos maline, kao i: poboljšanje kvaliteta i zdravstvenog stanja sadnog materijala maline (sertifikacija sadnog materijala, prisustvo patogena, virusa, oboljenja korena sadnice i dr); poboljšanje uslova skladištenja, transporta i čuvanja maline; uređenje pravila otkupa maline i definisanje minimalnih uslova za otkupna mesta, klasiranje ploda i dr; racionalno organizovanje otkupa, plasmana i prodaje maline na svetskom tržištu; plansko povećanje proizvodnih površina uz očuvanje kvaliteta ploda; druga pitanja iz oblasti malinarstva.