ODLUKU O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE ZA ISPITIVANJE I ZA DODATNO ISPITIVANJE SORTE POLJOPRIVREDNOG BILJA

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade koju plaća podnosilac zahteva za ispitivanje sorte radi priznavanja sorte poljoprivrednog bilja i za dodatno ispitivanje sorte poljoprivrednog bilja radi provere proizvodne vrednosti sorte.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: