Oglas za razmenu do 19.000 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2023 i 2024. godine

Republička direkcija za robne rezerve oglašava prikupljanje pismenih ponuda za razmenu do 19.000 tona semenske pšenice za merkantilnu pšenicu roda 2023 i 2024. godine. Razmena će se vršiti, sa:
 - fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava,
 - ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve,
 - zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, 
 - ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: