Oglas za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“

Republička direkcija za robne rezerve oglašava prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 42.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba. 

I MERKANTILNA PŠENICA

1. Kvalitet: Merkantilna pšenica je zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama, sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13%, ukupne primese 2% od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj sirovih proteina min. 11,5%.

2. Pakovanje: U rasutom stanju
3. Cena: se utvrđuje iz odnosa razmene
4. Isporuka: Na paritetu silos skladištara Direkcije, na osnovu pisanog nalogaDirekcije

II PŠENIČNO BELO BRAŠNO T-500
1. Količina: 42.000 tona belog brašna T-500
2. Kvalitet: U skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih
proizvoda i testenina („Sl. glasnik RS“ br.68/2016 i 56/2018).
3. Pakovanje: u rasutom stanju ili propisno upakovano u vreće koje su egalizovane
na 50 kg ili 25 kg neto mase sa propisanom deklaracijom.
4. Cena: 24,20 din/kg, sa pdv-om. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: