Oglas za razmenu semenske za merkantilnu pšenicu roda 2022. i 2023. godine

 Razmena će se vršiti, sa 
 - fizičkim licima – nosiocoma aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava 
 - ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve. 
 - zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim 
pirinča), leguminoza i uljarica. 
 - ostalim pravnim licima koja su registrovana u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 0111 – gajenje žita (osim pirinča), 
leguminoza i uljarica. 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: