Opština Kanjiža raspisala je Javni poziv za SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2018. do 15.11.2019. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima

PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 40.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2019. godine.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: