Opština Ruma: Subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za 2017.godinu.

Pozivaju se fizička lica, nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, sa prebivalištem i proizvodnjom na teritoriji opštine Ruma, da podnesu zahtev za subvencionisanje investicije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji (useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja) za 2017.godinu. Subvencionišu se troškovi osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja u iznosu od 40% od ukupnog iznosa obračunate premije osiguranja, bez obračunatog PDV-a, a najviše do 200.000,00 dinara. Pravo na korišćenje sredstava može ostvariti: fizičko lice-nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva,ima prebivalište i poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji opštine Ruma Pravo na naknadu dela troškova osiguranja može se ostvariti samo po jednom osnovu (za osiguranje useva ili plodova ili višegodišnjih zasada ili rasadnika ili životinja).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: