Opština Kanjiža raspisuje Javni poziv za podnošenje prijava za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje dela kamata na poljoprivredne kredite koje dodeljuju poslovne banke i fondovi u 2019. godini

USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2018. godine do 15.11.2019. godine.

PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: