P R A V I L N I K O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSNOVNE PODSTICAJE U BILJNOJ PROIZVODNJI I OBRASCU ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE TIH PODSTICAJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 9/16 od 5. februara 2016. godine) „Zahtev se podnosi jedanput godišnje, u dva primerka od 1. marta do 30. aprila tekuće godine, na Obrascu - Zahtev za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji u __________ godini.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: