P R A V I L N I K O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

(Objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 21/17 od 10. marta 2017. godine)U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja(„Službeni glasnik RS”, br. 29/14, 37/14-ispravka, 39/14, 72/14, 80/15, 84/15, 35/16 i 81/16), u Prilogu 4 - Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata uhrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla(*), MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE ODREĐENIH KONTAMINENATA,Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1,broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: