P R A V I L N I K O KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA PROIZVODNJU SADNOG MATERIJALA, SERTIFIKACIJU I KLONSKU SELEKCIJU

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način korišćenja podsticaja za proizvodnju sadnog materijala, sertifikaciju i klonsku selekciju voćaka, vinove loze i hmelja. Član 2. Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće značenje: 1) podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka, vinove loze i hmelja za kupljene sadnice, uključujući i plaćanja za postavljanje mrežanika na matičnim zasadima šljive, kajsije, breskve/nektarine i badema i podloge osnovne kategorije, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku; 2) podsticaji za sertifikaciju i klonsku selekciju su plaćanja kroz podršku programima koji se odnose na nabavku opreme, tehničkih sredstava, biljnog materijala, održanje kolekcija i drugo u cilju sertifikacije sadnog materijala i klonske selekcije sorti voćaka, vinove loze i hmelja, u iznosu do 2.000.000 dinara po korisniku

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: