P R A V I L N I K O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNJU I OPREMANJE OBJEKATA ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

u (,,Službeni glasnik RS”,broj 29/17) od 24. marta 2017. godine . Podsticaji obuhvataju podršku programima, i to: 1) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura; 2) podsticaji programu za podršku investicijama za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne stočarske proizvodnje. Podsticaji programa iz stava 1. tačka 1) ovog člana obuhvataju: 1) izgradnju objekta za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda; 2) nabavku nove opreme za objekat za čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda; 3) nabavku nove opreme za pripremu proizvoda za tržište; 4) izgradnja objekta za skladištenje žitarica; 5) nabavku nove opreme za objekat za skladištenje žitarica. Podsticaji programa iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvataju: 1) izgradnju objekta za smeštaj životinja; 2) nabavku nove opreme za objekat za smeštaj životinja; 3) građenje novog objekta za skladištenje stajnjaka; 4) nabavka nove opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju čvrstog i tečnog stajnjaka.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: