P R A V I L N I K O PODSTICAJU ZA OČUVANJE ŽIVOTINJSKIH GENETIČKIH RESURSA U BANCI GENA

Ovim pravilnikom bliže se propisuje podsticaj za podršku programu koji se odnosi na očuvanje i unapređenje životne sredine i prirodnih resursa i koji obuhvata očuvanje životinjskih genetičkih resursa u banci gena (u daljem tekstu: podsticaj), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaj, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaj, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: