POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2020. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,

  • rok otplate 15 meseci,

  • korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: