POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2020. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 20.000 evra,

  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

  • rok otplate 24 meseca,

  • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

  • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: