POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Raspisuje KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2020. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu pčelinjih rojeva, novih košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 20.000 evra,

  • Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

  • rok otplate 30 meseci,

  • grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

- otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata)

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: