POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE NOVI SAD Raspisuje KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2020. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

  • minimalni iznos kredita 10.000 evra,

  • grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata

- rok otplate 36 meseci,

- otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: