Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2021. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
minimalni iznos kredita 10.000 evra,
grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
    -       rok otplate 36 meseci, 
    -      otplata kredita se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču  koju bude odabrao učesnik konkursa. 
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: