Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2021. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
-maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 3.000 evra,
-rok otplate 15 meseci,
-korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi i prasadi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.
 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: