Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu u 2021. godini