Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2021. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima -  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.  
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
-maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
-rok otplate 36 meseca,
-grejs period traje 12 meseci, za vreme grejs perioda  ne obračunava se interkalarna kamata,
-otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: