Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2021. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
-Maksimalan iznos kredita 40.000 evra
-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra
-grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata
-rok otplate kredita 36 meseci
-otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

 Predmet konkursa jeste nabavka cevovoda, opreme i sistema za navodnjavanje: opremanje bunara, nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, solarni paneli  i drugo.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: