Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2021. godini

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

-maksimalan iznos kredita 40.000 evra,
-Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
-rok otplate 36 meseci,
-grejs period u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda  ne obračunava se interkalarna kamata,
- otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču, pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. 

 

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: