Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2019. godini

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani za nabavka sadnica loznih kalemova, stubova, žice i naslona u vinogradarstvu, kao i nabavku sadnica jabučastog, koštičavog, jezgrastog i jagodastog voća sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

- Maksimalan iznos kredita 40.000 evra

- Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

- grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

- rok otplate kredita 36 meseci

- otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini;

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: