Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2021. godini