Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019 godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima - fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će se realizovati isključivo na terotoriji AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:

  • maksimalan iznos kredita 40.000 evra,

  • rok otplate 30 meseci,

  • grejs period u trajanju od 6 meseci ,za vreme grejs perioda ne obračunava se interkalarna kamata,

  • otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 6 rata),

 

Krediti će se odobravati u skladu i na osnovu PRAVILNIKA O RASPODELI SREDSTAVA SA UTVRĐENIM KRITERIJUMIMA ZA DODELU KREDITA PO RASPISANIM KONKURSIMA U 2019. godini;

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču kojeg bude odabrao učesnik konkursa.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: