Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA POBOLJŠANJE STOČARSKE PROIZVODNJE NA POLJOPRIVREDNIM GAZDINSTVIMA I EKONOMSKE AKTIVNOSTI U CILJU PODIZANJA KONURENTNOSTI U SMISLU DODAVANJA VREDNOSTI KROZ PRERADU MLEKA I MESA NA GAZDINSTVIMA U AP VOJVODINI 2020 .GODINI

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj konkursa je poboljšanje kvaliteta mleka i mesa ,povećanje stočnog fonda, uposlenost članova domaćinstava koja se bave stočarskom proizvodnjom, proširenje asortimana novim proizvodima, brendiranje proizvoda i povećanje životnog standarda na selu. Predmet konkursa je sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA:

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 15.000.000,00 dinara. Sredstva iz stava 1. ovog člana dodeljivaće se putem konkursa koji se objavljuje u ,,Službenom listu AP Vojvodine“ i u dnevnim novinama ,, Dnevnik“ sa kojim Pokrajinski sekretarijat ima zaključen ugovor o objavljivanju akata, kao i na internet stranici Sekretarijata( u daljem tekstu : Konkurs) Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 60 % od ukupne vrednosti investicije. Za podnosioce prijava: žene preduzetnike i pravna lica, preduzetnike i pravna lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, ovlašćena lica u pravnom licu mlađa od 40 godina , bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 70 % od ukupnih prihvatljivih troškova ivesticije.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: