Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi Odluku o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Sredstva u visini od  200.000.000,00 dinara predviđena delu Glave II. tačke 2.4  šifra mere 303. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja  za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini („Sl.list APV“ broj 66/20) na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-09458/2020-09 od 03.12.2020. godine, po sprovedenom Konkursu za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 01.02.2021. godine i u „Sl.listu APV“ broj 05/21 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilniku o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini („Službeni list APV“ broj 5/21),  shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini dana 14.05.2021. godine su raspodeljena.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: