Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE PREDUZETNIKA,MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA,ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI

U Javnom konkursu o dodeli sredstava za subvencionisanje preduzetnika,mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima,odnosno poslovima domaće radinosti u 2020. godini, objavljenim na sajtu Sekretarijata, dnevnom listu „Dnevnik“ 18.02.2020. godine i „Službenom listu APV“ broj 10/2020, u stavu 4. VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS SREDSTAVA PREMA NAMENI, reči „Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara, od čega 2.500.000,00 dinara za kapitalne subvencije i 2.500.000,00 dinara za tekuće subvencije“, menjaju se i glase: „Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara od čega 3.500.000,00 dinara za kapitalne subvencije i 3.500.000,00 dinara za tekuće subvencije“.