Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020. GODINI

U Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2020. godini, objavljenim na sajtu Sekretarijata, dnevnom listu „Dnevnik“ 18.02.2020. godine i „Službenom listu APV“ broj 10/2020, u stavu 3. VISINA SREDSTAVA, reči „Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 57.000.000,00 dinara,“, menjaju se i glase: „Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 93.781.000,00 dinara“.