Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu donosi REŠENJE O PONIŠTENJU KONKURSA RASPISANIH U TOKU 2020.GODINI

Na osnovu Odluke o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15. marta 2020. god, Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik RS“, broj 31/2020) i Uputstva o merama prevencije i mere zaštite za Korona virus-COVID-19, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu je na osnovu Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu za 2020. god („Sl. list AP Vojvodine“, broj: 54/2019, 12/2020, 19/2020, 22/2020 i 25/2020-rebalans) deo sredstava namenjenih za realizaciju gore navedenih programa i konkursa preusmerio kao pomoć jedinicama lokalnih samouprava pogođenih pandemijom virusa Kovid-19. Sva pristigla dokumentacija kao i dopune biće u najkraćem roku vraćena podnosiocima prijava.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: