Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama raspisuje KONKURS za finansiranje – sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i kulturnog nasleđa Srba u regionu u 2019. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajdnicama (u daljem tekstu: Sekretarijat) će sredstvima u iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: petmilionadinara i 00/100) finansirati – sufinansirati projekte i programe istraživanja, zaštite i očuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, kao i istraživanje, zaštitu i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu, tokom 2019. godine, u sledećim oblastima:

1. Istraživanje, zaštita i očuvanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini, i

2. Istraživanje, zaštita i očuvanje kulturnog nasleđa Srba u regionu.

U navedenim oblastima podržaće se projekti i programi od posebnog interesa za AP Vojvodinu koji:

    • doprinose istraživanju, prikupljanju, obradi, zaštiti, valorizaciji, negovanju prezentaciji i promociji tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini;

    • doprinose istraživanju, prikupljanju, očuvanju, obradi, dokumentovanju, prezentovanju i promovisanju kulturnog nasleđa srpskog naroda u regionu;

    • doprinose obeležavanju jubileja vezanih za značajne ličnosti i istorijske događaje;

    • doprinose edukaciji i promociji znanja o značaju i vrednovanju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba za očuvanje identiteta i posebnosti zajednice, i

    • obezbeđuju promovisanje tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba i kulturnog nasleđa Srba u regionu kod dece i mladih.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: