Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021.godini a koje realizuju udruženja

1. CILj I PREDMET KONKURSA
Ovaj konkurs Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje za dodelu sredstava za podršku i podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2021. godini a koje realizuju udruženja.
Cilj javnog konkursa:

Podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva kao i podizanje nivoa znanja i
veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava .
Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za realizaciju programskih aktivnosti opremanja nadležnih službi opremom za gašenje poljskih požara na poljoprivrednom zemljištu.

2. VISINA I NAMENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je20.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do:
do 100% za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava od vrednosti ukupno prihvatljivih troškova.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: