Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za raspodelu sredstava iz godišnjeg programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u AP Vojvodini u 2021. godini

Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera za odgajivački program u AP Vojvodini za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program), u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 dinara koristiće se za:
 a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu (ukupno 46.000.000 dinara); 
b) poslovima kontrole sprovođenja programa (4.000.000,00 dinara). 

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 30.09.2021. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, s naznakom: „Konkurs za odgajivanje stoke”. Tekst konkursa i prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs 
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili s nepotpunom dokumentacijom, neće biti razmatrane.
 Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/4881-852.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: