Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS za dodelu podsticajnih sredstava za uklanjanje divljih deponija s poljoprivrednog zemljišta, odnosno privođenje nameni poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2019.godini

1. CILJ I PREDMET KONKURSA:

Cilj konkursa jeste uklanjanje komunalnog, neopasnog, inertnog otpada (u daljem tekstu: Otpad) odlaganog na divljim deponijama lociranim na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini. Predmet sufinansiranja jesu troškovi uklanjanja (primarna separacija ili drugi tretman otpada na mestu divlje deponije radi maksimalnog iskorišćavanja komunalnog otpada, utovar, transport i odlaganje odnosno adekvatno zbrinjavanje na registrovanim deponijama, kao i vršenje nadzora nad uklanjanjem divljih deponija) komunalnog, neopasnog, inertnog otpada s divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini.

2. VISINA I NAMENASREDSTAVA:

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu jeste 10.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za uklanjanje komunalnog, neopasnog i inertnog otpada po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova. Maksimalni iznos sredstava po jednoj prijavi koji odobrava Sekretarijat iznosi do 1.000.000,00 dinara, bez PDV-a. Preostali iznos obezbeđuje korisnik sredstava. Troškove PDV snosi korisnik sredstava.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: