Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNJE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLJOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije. Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za finansiranje nabavke opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta, naučno-istraživačkim ustanovama, srednjim poljoprivrednim školama i ostalim srednjim školama koje obrazuju učenike poljoprivredne struke.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove, srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke ‒ putem nabavke opreme predviđeno je ukupno 25.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% ukupno prihvatljivih troškova. Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za srednje poljoprivredne škole i ostale srednje škole koje obrazuju učenike poljoprivredne struke po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za naučno-istraživačke ustanove po jednoj prijavi ne može biti veći od 4.500.000,00 dinara.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: