Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA PODRŠKU MLADIMA U RURALNIM PODRUČJIMA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

1. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, njihovom razvoju i unapređivanju kroz podsticanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podsticanje prerade na gazdinstvu kao i podsticanje osnivanja malih pivara.

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini predviđeno je ukupno 250.000.000,00dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za: 1) Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava 2) Podrška preradi na gazdinstvu 3) Podrška malim pivarama. Lista prihvatljivih investicija prikazana je u članu 3. Pravilnika o dodeli sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2019. godini. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu i za jednu vrstu proizvodnje. PRILIKOM RAZMATRANJA PODNETIH PRIJAVA ZA OSTVARIVANJE BESPOVRATNIH SREDSTAVA, NEĆE SE PRIZNAVATI INVESTICIJE I KUPLJENA OPREMA PRE DONOŠENJA ODLUKE O DODELI SREDSTAVA

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: