Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE TROŠKOVA KONTROLE I SERTIFIKACIJE ORGANSKE PROIZVODNJE, KAO I NABAVKU PRIKLJUČNE MEHANIZACIJE ZA ORGANSKU PROIZVODNJU NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, kao i nabavku priključne mehanizacije za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2019.godini (u daljem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Predmet konkursa jeste dodela sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje u 2019. godini, kao i nabavka priključne mehanizacije za organsku proizvodnju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Bespovratna sredstava koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za sledeće investicije: 1. troškovi kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2019. godini; 2. nabavka priključne mehanizacije za organsku proizvodnju, za sertifikovane proizvođeče organske proizvodnje:  nabavka specijalizovane opreme za mehaničko regulisanje korova - razne vrste češljeva, zvezdaste drljače, oprema za suzbijanje korova putem plamena, putem vrele vode, potom medjurednih kultivatora i sl.  nabavka čizel plugova (razrivači),  nabavka opreme za tretiranje organskih useva (prskalice i atomizeri). Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno- 10.000.000,00 dinara. Sredstva za podršku investicija po Konkursu – dodeljuju se bespovratno. Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu:  za tačku 1, do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije  za tačku 2, do 70% od ukupno prihvatljivih troškova investicije Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000,00 dinara Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključne mašine kupljene posle 01.01.2019. godine, što mora biti dokumentovano avansnim računom, računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, jedinstvenim carinskim ispravama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, kao i drugim dokazima koji nose datum nakon 01.01.2019. godine. PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU Pravo na podsticaje ostvaruju lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to: 1. fizičko lice: - nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, - preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. 2. pravno lice: - privredno društvo nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, - zemljoradnička zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, - složena zadruga nosilac registrovanog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: