Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu doneo je Odluku o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini

Sredstva predviđena u delu Glave II. tačke 2.8 šifra mere 601. Programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine u 2021. godini („Sl.list APV“ broj 66/20) na koji je saglasnost dalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 320-00-09458/2020-09 od 03.12.2020. godine u iznosu od 10.000.000,00 dinara, po sprovedenom Konkursu za dodelu sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevnik“ dana 14.05.2021. godine i u „Sl.listu APV“ broj 22/21 i sajtu Pokrajinskog sekretarijata, po Pravilniku o dodeli sredstava za za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini („Službeni list APV“ broj 22/21), shodno bodovnoj listi koju je utvrdila Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava za nabavku opreme za proizvodnju piva na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini dana 12.07.2021. godine raspodeljuju se u visini od 3.347.362,00 dinara.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: