Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA LOKALNIM SAMOUPRAVAMA SA TERITORIJE AP VOJVODINE ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA I DELOVANJA LOKALNIH SOCIJALNO-EKONOMSKIH SAVETA

CILJ

Cilj Javnog konkursa je uspostavljanje i ostvarivanje delotvornog, kontinuiranog socijalnog dijaloga po pitanjima iz nadležnosti lokalne samouprave, od interesa za zaposlene i poslodavce, radi razvoja i delovanja lokalnog socijalno-ekonomskog saveta (U daljem tekstu: Savet) i stvaranja uslova za razvoj i delovanje Saveta u AP Vojvodini, u skladu sa zakonom.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva su namenjena lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za: 1. Naknadu za rad ili novčanu naknadu iz ugovora o radnom angažovanju koordinatora ili zaradu/platu sekretara Saveta, u skladu sa zakonom; 2. Tekuće poslovanje.

VISINA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 14.000.000,00 dinara. Minimalni iznos sredstava po nameni, koji se dodeljuje po odobrenom programu, je 50.000,00 dinara, a maksimalni je do 500.000,00 dinara. Iznos odobrenih sredstava može biti manji od iznosa traženih sredstava.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: