Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENJIMA GRAĐANA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE , ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AP VOJVODINE U 2019. GODINI – MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE

Član 1.

U Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine, za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2019. godini – međunarodne manifestacije, broj: 144-401-922-2/2019-04, objavljenim na sajtu Sekretarijata, dnevnom listu „Dnevnik“ 26.10.2019. godine, tačka 4.VISINA UKUPNIH SREDSTAVA I IZNOS PREMA NAMENI, stav 2. tačka 2) i 3), menjaju se i glase: „2) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera koja okuplja više od 30.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva po Manifestaciji na godišnjem nivou, koja se u kontinuitetu održava najmanje 10 godina i čiji se program Manifestacije održava najmanje 4 dana - od najmanje 1.000.000,00 dinara do najviše 2.500.000,00 dinara;“ „ 3) Za organizovanje Manifestacije međunarodnog karaktera koja ne pripada grupi iz tačke 1.) i 2).- od najmanje 500.000,00 dinara do najviše 2.200.000,00 dinara“.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: