Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata iz oblasti elektronskih telekomunikacija i informacionog društva za 2020.godinu. 

Cilj Konkursa je podsticanje razvoja elektronskih komunikacija i informacionog društva u lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine, čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60% do 80% i manje od 60% republičkog proseka, u skladu sa Uredbom p utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Visina dodele bespovratnih sredstava:

Za potrebe Javnog konkursa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od  5.183.508,66 dinara.

 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: