Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat), r a s p i s u j e JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA DOPRINOS RAZVOJU SOCIJALNE EKONOMIJE AP VOJVODINE U 2020. GODINI CILJ Cilj dodele bespovratnih sredstava je podrška razvoju socijalne ekonomije na teritoriji AP Vojvodine kroz finansijsku podršku privrednim društvima i preduzetnicima koji zapošljavaju lica ili koja pretežno posluju sa licima kojima je potrebna pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih, materijalnih i životnih teškoća ili koja posluju sa ustanovama, privrednim društvima ili organizacijama koje su usmerene ka organizovanju, stacioniranju ili pružanju podrške takvim licima.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: