Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašine/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021. godini

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 41.000.000,00 dinara namenjen mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina/opreme ili za nabavku softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2021.
godini (u daljem tekstu: osnovna sredstva) i to:
(a) osnovna sredstva koja su kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u periodu od 16.3.2020. godine do 1.3.2021. godine ili
(b) osnovna sredstva koja će biti kupljena, isporučena i isplaćena (kumulativno) u celosti u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke o dodeli bespovratnih sredstava.
Osnovna sredstva treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.
Mašine/oprema i softver moraju biti novi i namenjeni za profesionalnu proizvodnuupotrebu. Izuzetno, na predlog Komisije za sprovođenje Javnog konkursa, može se odobriti subvencionisanje troškova za nabavku polovne mašine/opreme, ne starije od 5 (pet) godina, uz uslov da učesnik na Javnom konkursu dostavi procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Pravo da konkurišu imaju privredna društva i preduzetnici sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom (ogranak, izdvojeno mesto) na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su: upisani u registar Agencije za privredne registre (u daljem tekstu: APR) najkasnije do 30.12.2018. godine (imaju aktivan status) i razvrstani na mikro ili mala pravna lica.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: