Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala u 2021.godini.

Sredstva se odobravaju po principu refundacije, a namenjena su za subvencionisanje troškova za nabavku repromaterijala koji je kupljen, isporučen i isplaćen (kumulativno) u celosti, u periodu od 16. marta 2020. godine do dana objavljivanja Javnog konkursa (1. marta
2021. godine).
Pod nabavkom repromaterijala podrazumevaju se sirovine i osnovni proizvodni materijal u zavisnosti od vrste proizvodnje, odnosno delatnosti privrednog subjekta. U izuzetnim slučajevima kao repromaterijal prihvataju se komponente i sklopovi za ugradnju (polufabrikati), kao i komercijalna ambalaža.
Repromaterijal mora biti u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 118.000.000,00 dinara.
Visina odobrenih sredstava utvrđuje se na osnovu dostavljenog računa-otpremnice ili ugovora-otpremnice sa dobavljačem/prodavcem i izvoda računa iz banke o plaćanju istog.
Sredstva se odobravaju u visini od najmanje 350.000,00 dinara do najviše 4.900.000,00 dinara, odnosno do 80% od fakturne (kupovne) vrednosti bez PDV-a i bez zavisnih troškova nabavke. Kao predmet prijave (označeni repromaterijal) priznaju se samo oni za koje su svi računi u celosti isplaćeni.
Iznos odobrenih sredstava može biti i manji od iznosa traženih sredstava.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: