Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021. godini -nabavka mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata

Sredstva su namenjena za projekte:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata kroz subvencionisanje:
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost.
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti kroz subvencionisanje:
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata.

Pravo učešća na Konkursu imaju mikro i mala privredna društva i preduzetnici (u daljem tekstu: Podnosilac prijave), koji je registrovan u Agenciji za privredne registre i ima sedište, odnosno registrovan ogranak na teritoriji AP Vojvodine.

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 52.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanja kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata
- nabavke mašina i opreme za ugostiteljsku delatnost najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
2. Unapređenja inovativnosti privrednih subjekata u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti
- uvođenja tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.500.000,00 dinara
 Pomenuti iznosi su bez uračunatog PDV-a.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: