Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2021.godini-podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture

Sredstva su namenjena za:
1. Podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture1 kroz subvencionisanje:
 A) izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investicionog održavanja ugostiteljskih objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;
 B) izrade projektno tehničke dokumentacije za aktivnosti iz tačke 1. pod A.
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata turističke suprastrukture kroz subvencionisanje:
- opremanja ugostiteljskih objekata dodatnim sadržajima na način predviđen Zakonom o planiranju i izgradnji.
Sredstva opredeljena za namene iz tačke 1. i 2. mogu biti dodeljena za sve projekte koji se realizuju u periodu od 15.03.2020. godine do 01.10.2021. godine;

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 59.000.000,00 dinara.
 Iznos sredstava prema nameni utvrđuje se u visini do 80% prihvatljivih troškova i to za:
1. Podizanja nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture
 A) najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 3.000.000,00 dinara
 B) najmanje od 100.000,00 dinara do najviše 1.000.000,00 dinara
2. Unapređenja kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja objekata
turističke suprastrukture
 - najmanje od 350.000,00 dinara do najviše 4.000.000,00 dinara
 Navedeni iznosi su bez uračunatog PDV-a. 

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: