Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje JAVNI KONKURS FINANSIRANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Cilj Javnog konkursa je radno angažovanje nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i ostvarivanje određenog društvenog interesa.

VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Sekretarijat dodeljuje sredstva u ukupnom iznosu od 10.800.000,00 dinara. Sredstva namenjena za sprovođenje javnog rada, koji može trajati najduže četiri meseca, koriste se za:

1. isplatu naknade za obavljen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, u visini do 22.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; koja se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Navedena naknada obuhvata i troškove dolaska i odlaska sa rada.

2. naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja, u visini:

• 1.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju mesec dana;

• 1.500,00 dinara po licu, za javne radove koji traju dva meseca;

• 2.000,00 dinara po licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

Detaljan prikaz ove uredbe/zakona, možete pogledati na sledećim linkovima: